Nhật cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Phi

Nhật Bản đang có kế hoạch mở rộng căn cứ của Lực lượng Phòng vệ (SDF) nước này tại Djibouti, nơi đóng vai trò rất quan trọng về mặt chiến lược ở Đông Phi