Cần Thơ chuẩn bị hoạt động du lịch trở lại

Sau thời gian dài gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngành Du lịch Cần Thơ đang có động thái trở lại hoạt động trong sự thích ứng với hoàn cảnh mới.