Tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất

Năm nay, nước lũ được dự báo về chậm và ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, tạo thuận lợi cho nông sản xuất lúa thu đông. Song, thời tiết, triều cường và nhiều loại dịch hại diễn biến phức tạp có thể đe dọa đến sản xuất