Xuân Thắng trên đường về đích nông thôn mới

Xuất phát điểm chỉ đạt 1/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), đến nay xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã đạt 14/19 tiêu chí. Hiện, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thắng

 • Tạo diện mạo mới cho xã nông thôn mới 

  Tạo diện mạo mới

cho xã nông thôn mới

  Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Trường Xuân (huyện Thới Lai) phối hợp vận động nhân dân phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị

 • Tìm lời giải bài toán vốn xây dựng nông thôn mới 

  Tìm lời giải bài toán vốn xây dựng nông thôn mới

  Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), vấn đề thiếu vốn thực hiện các tiêu chí là thực trạng chung của nhiều địa phương trong cả nước và TP Cần Thơ cũng không ngoại lệ.

 • 100% xã hoàn thành tiêu chí giáo dục và đào tạo

  (CT)- Thực hiện tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, công tác phát triển giáo dục ở nông thôn được thành phố đặc biệt quan tâm thông qua việc đầu tư mạng lưới trường lớp và xây dựng các trường đạt chuẩn, các phòng chức năng, dụng cụ dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ dân trí cho dân cư nông thôn.

 • Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn

  (CT)- Theo Ban Chỉ đạo Các chương tình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2018, việc thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố bám sát phương châm vừa đảm bảo đạt tiêu chuẩn nông thôn mới hiện đại, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống.

 • Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở phía Bắc Cái Sắn 

  Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở phía Bắc Cái Sắn

  Tuyến kênh Cái Sắn có chiều dài khoảng 25km đi qua địa bàn các xã Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh Tiến và thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

 • Nâng chất toàn diện huyện nông thôn mới 

  Nâng chất toàn diện huyện nông thôn mới

  Là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của TP Cần Thơ (năm 2016), những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Phong Điền không ngừng được nâng cao.

 • Không chạy theo phong trào! 

  Không chạy theo phong trào!

  Hiện nay, cả nước có 3.838 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm gần 43% tổng số xã. Không thể phủ nhận, qua hơn 8 năm triển khai, nhận thức của người dân về việc xây dựng nông thôn mới đã thay đổi

 • Xây dựng hệ thống giao thông, tạo đột phá để phát triển 

  Xây dựng hệ thống giao thông, tạo đột phá để phát triển

  Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) để tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

 • Vùng quê đáng sống 

  Vùng quê đáng sống

  Nhiều năm trước, khi nói đến cuộc sống "ở quê", không ít người liên tưởng đến cuộc sống chân lấm, tay bùn; đi lại khó khăn; y tế, giáo dục còn đầy bất cập…

 • Giải pháp phòng tránh khô hạn, xâm nhập mặn mùa khô 

  Giải pháp phòng tránh khô hạn, xâm nhập mặn mùa khô

  Là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, nuôi trồng thủy sản, cây ăn trái của Việt Nam, hằng năm ĐBSCL có trên 90% lượng gạo xuất khẩu; trên 65% lượng thủy sản và 50% lượng trái cây xuất khẩu…

 • Kịp thời ngăn chặn sâu bệnh hại lúa 

  Kịp thời ngăn chặn sâu bệnh hại lúa

  Qua Tết Nguyên đán 2019, hầu hết diện tích lúa đông xuân 2018-2019 tại TP Cần Thơ mới bắt đầu bước vào thu hoạch. Đến nay, các trà lúa đông xuân chủ yếu trong giai đoạn làm đòng, trổ, trổ đều và chắc xanh.

 • 35/36 xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm 

  35/36 xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm

  (CT)- Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố quan tâm