Tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Mô hình trồng lan tại phường Phú Thứ. (CT) - Trong 9 tháng năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp toàn quận Cái Răng ước thực hiện được 138 tỉ đồng, đạt 69% chỉ tiêu đề ra, giảm 38,39% so với cùng kỳ.