Thới Lai tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nhờ chung tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, diện mạo nông thôn huyện Thới Lai tiếp tục đổi mới, khởi sắc từng ngày.