Huy động, phân bổ hơn 2.260 tỉ đồng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 205/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn TP Cần Thơ.