Chưa được vạ thì má đã sưng!

“Quay lén, phát tán phim chiếu rạp lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Đây không phải lần đầu tiên phim tôi đạo diễn bị phát tán trái phép trên mạng.