Đấu giá tranh “Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19”

Ðấu giá tranh trực tuyến “Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19” do Báo Tiền Phong tổ chức, từ 11 giờ ngày 23-10 đến 11 giờ ngày 24-10 trên fanpage của Báo Tiền Phong. Ngoài ý nghĩa nhân văn của chương trình, người mộ điệu còn được thưởng thức những tác phẩm hội họa đặc sắc.