Thập kỷ nhiều thay đổi của công nghiệp phim ảnh

Ngành công nghiệp phim ảnh thập kỷ qua có nhiều biến động và chưa có dấu hiệu lắng xuống - đó là nhận định của Nicholas Barber, cây bút danh tiếng của BBC Culture, The Guardian, New York Times, The Economist...