TP Cần Thơ đề nghị phê duyệt bản mẫu Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) về việc đề nghị xem xét, phê duyệt bản mẫu Tài liệu giáo dục địa phương TP Cần Thơ - lớp 7.