Trường Ðại học Cần Thơ trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành Nuôi trồng thủy sản

(CT)- Trường Ðại học Cần Thơ vừa trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành Nuôi trồng thủy sản - Khóa IV (2019-2021) cho 20 học viên.