Tạo môi trường sư phạm an toàn, hỗ trợ sinh viên khó khăn

Từ trước khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, các trường đại học, cao đẳng ở Cần Thơ đã tổ chức hoạt động quản lý, dạy và học phù hợp, tạo môi trường sư phạm an toàn cho sinh viên. Bên cạnh đó, các trường còn có hoạt động hỗ trợ sinh viên khó khăn trong lúc dịch bệnh.