Trường ĐH Trà Vinh giảm 30% học phí cho sinh viên khi học trực tuyến

Trường Đại học Trà Vinh vừa ra thông báo giảm 30% học phí cho sinh viên đối với các tín chỉ học tập trực tuyến trong giai đoạn phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.‎