Trường Tương Lai tổng kết năm học 2022-2023

Năm học qua, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn; luôn đảm bảo tốt chế độ chăm sóc dinh dưỡng, y tế, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.