Cơ chế tự chủ từng bước nâng cao vị thế đơn vị

Sau hơn 5 năm thực hiện cơ chế tự chủ, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn lực y tế chất lượng cao phục vụ phát triển vùng ÐBSCL và cả nước.