Giữ nước ngọt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long <br> Bài cuối: Phát triển bền vững tài nguyên nước

Theo các nhà khoa học, hiện nay và tương lai, tài nguyên nước (TNN) ở ĐBSCL phải tiếp tục đối diện với năm thử thách thường xuyên.