Mô hình nuôi vịt đẻ sinh học xuất khẩu

Ông Lê Ngọc Mới ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp áp dụng theo mô hình nuôi vịt đẻ an toàn và có liên kết với doanh nghiệp để lấy trứng xuất khẩu.