Sức hút từ vị trí Meysenses Lucia Bay dành cho các nhà đầu tư

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng được triển khai xây dựng tại Nghệ An không có nhiều. Do đó, dự án Meysenses Lucia Bay vừa được Tân Á Đại Thành tung ra thị trường đón được làn sóng của nhiều nhà đầu tư.