Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ

(CT) - Ngày 17-5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật , Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN.