Chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế

Ðó là hoạt động được các ngành, các cấp, đoàn thể trên địa bàn TP Cần Thơ quan tâm phối hợp thực hiện. Qua đó, góp phần cải thiện mức sống cũng như khích lệ, động viên tinh thần người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên hòa nhập cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội. Phóng viên Báo Cần Thơ đã ghi nhận hình ảnh một số hoạt động ý nghĩa, thiết thực.