Sản xuất than sinh học từ vỏ ca cao

Trong nỗ lực đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, một nhà máy gạch nung ở thành phố cảng Hamburg của Đức cho biết họ đang sản xuất loại than sinh học mới từ vỏ ca cao.