Y học hạt nhân hứa hẹn giải pháp điều trị ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngành y học hạt nhân đang trở nên hấp dẫn và thu hút sự quan tâm, sau khi các kết quả thử nghiệm được trình bày tại Hội nghị khoa học ung thư của Hội Khoa học Lâm sàng Ung thư Mỹ (ASCO)