Tỷ lệ thanh niên Trung Quốc thất nghiệp cao kỷ lục

Vấn đề tìm được việc làm của những lao động trẻ tuổi có trình độ học vấn cao ở Trung Quốc đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.