Báo động nạn quay lén phụ nữ ở Hàn Quốc

Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 20-3 cho biết khoảng 1.600 người đã bị quay lén trong các phòng khách sạn và hình ảnh này được phát trực tiếp trên trang web có cả ngàn thành viên.