Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Chiều 18-1, tại thành phố Ðà Nẵng đã khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 19 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.