Giấc mơ Việt Nam hùng cường và thịnh vượng sẽ thành hiện thực

“Tôi tin một giấc mơ Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, sánh vai được với các nước trong khu vực và thế giới như Bác Hồ kính yêu của chúng ta mong muốn, sẽ thành sự thật.