Điện ảnh và truyền hình Anh dần phục hồi

Điện ảnh và truyền hình Anh dần phục hồi 

Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Anh dần phục hồi rất tốt. Không ít dự án đã được đầu tư và phát triển, giúp ngành công nghiệp phim ảnh quốc gia này phát triển nổi bật.