“Oppa, phiền quá nha!” -
Nhiều sạn, thiếu đột phá

“Oppa, phiền quá nha!” - Nhiều sạn, thiếu đột phá 

“Oppa, phiền quá nha!” là tác phẩm hợp tác giữa điện ảnh Hàn Quốc và Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hwang Kyung Sung