Hành trình tìm lại lương tâm trong “Lạc lối”

Hành trình tìm lại lương tâm trong “Lạc lối” 

Ân oán của đời trước dẫn đến hận thù và sai lầm của thế hệ sau, khi những người trẻ lập nên kế hoạch phá hủy tương lai của người khác.