Gần 14.500 hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện quy định về trật tự an toàn giao thông

Các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt tập trung triển khai, tuyên truyền lồng ghép nội dung quy định về an toàn giao thông (ATGT) gắn với với chủ đề năm 2020 “Ðã uống rượu, bia - không lái xe”.