Tình khúc giao mùa

Giao mùa phiến nắng trong veo/ Giấc mơ ngày cũ tan theo hương tình