Hiểu về bữa ăn lành mạnh để ngăn ngừa bệnh tật

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Chế độ ăn đa dạng, cân bằng có thể tăng cường miễn dịch; ngược lại, có thể khiến sức khỏe suy yếu, mắc nhiều bệnh tật.