Thời điểm bổ sung vitamin và khoáng chất tốt nhất cho sức khỏe

Vitamin và khoáng chất là những chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết sản phẩm bổ sung chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi được dùng vào thời điểm phù hợp