Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Hội Khuyến học xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, cùng các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm luôn quan tâm, chung tay hỗ trợ các hoạt động giáo dục ở địa phương.