Nghiên cứu tìm cách tái sử dụng khẩu trang y tế

Kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Pháp mới được công bố trên tạp chí khoa học Chemosphere cho thấy khẩu trang y tế sau 1 lần sử dụng vẫn giữ được khả năng lọc vi khuẩn sau 10 lần giặt trong máy giặt, với hiệu quả lọc vi khuẩn thậm chí vượt trội so với khẩu trang vải loại một, theo tỷ lệ tương ứng là 98% và 90%.