Lợi ích bất ngờ của việc tắm nước lạnh

Liệu pháp áp lạnh (cryotherapy) là thuật ngữ chung chỉ các phương pháp làm lạnh để chăm sóc sức khỏe như chườm lạnh, xịt hơi lạnh, mát-xa đá, ngâm mình trong bồn nước đá.