Lá nhân tạo nổi trên mặt nước có thể sản xuất nhiên liệu sạch

Lá là một trong những “cỗ máy” nhỏ và ấn tượng nhất trong tự nhiên, bởi nó có thể chuyển đổi ánh nắng, carbon dioxide (CO2) và nước thành năng lượng.