Giảm kỳ thị cộng đồng đối với người nhiễm HIV

Kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV còn phổ biến là kết quả nghiên cứu chỉ số kỳ thị do Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam thực hiện. Sau 30 năm, kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, người nhiễm HIV vẫn đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử.