Chăm lo đời sống hội viên

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phong Điền đã có nhiều cách làm hay trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.