Công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

(CT) - Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Cờ Ðỏ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.