Trên 827 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(CT) - Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ năm 2023, toàn thành phố hiện có 1.904 hộ nghèo, tỷ lệ 0,52% và 7.591 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,06% so với hộ dân.