Vận động nhân dân làm theo gương Bác

Hơn 1 năm qua, Ðảng bộ bộ phận khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy, đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,8 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khang trang, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm 

  Nêu cao tinh thần trách nhiệm

  Thấm nhuần tư tưởng của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ Hội LHPN thành phố không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

 • Ðề nghị có chính sách khuyến khích vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

  Cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách khuyến khích vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

 • Học Bác, chăm lo đời sống nhân dân 

  Học Bác, chăm lo đời sống nhân dân

  Chi bộ khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng luôn chú trọng lãnh đạo Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05). Từ năm 2018 đến nay, khu vực không còn hộ nghèo, khu dân cư ngày càng văn minh.

 • Lan tỏa hành động làm theo gương Bác 

  Lan tỏa hành động làm theo gương Bác

  Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Ðiền đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 • Lực lượng vũ trang thi đua làm theo lời Bác 

  Lực lượng vũ trang thi đua làm theo lời Bác

  Năm năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) gắn với xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện.

 • Phát huy, nhân rộng những điển hình làm theo gương Bác 

  Phát huy, nhân rộng những

điển hình làm theo gương Bác

  Trong 5 năm qua, Quận ủy Ninh Kiều đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) bằng những việc làm thiết thực.

 • Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu 

  Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

  Từ năm 2016 đến nay, Ðảng bộ phường Trường Lạc, quận Ô Môn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Qua thực hiện, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình.

 • Lan tỏa việc làm theo Bác 

  Lan tỏa việc làm theo Bác

  Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), quận Ô Môn đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

 • Ngàn hoa dâng Bác 

  Ngàn hoa dâng Bác

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), phong trào thi đua “làm theo” Bác ở TP Cần Thơ ngày càng lan tỏa sâu rộng.

 • Lan tỏa việc làm theo gương Bác 

  Lan tỏa việc làm theo gương Bác

  Học tập tấm gương tận tụy chăm lo cho dân của Bác, các cấp ủy thuộc Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) khu vực 4 phường An Thới, quận Bình Thủy chú trọng lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân.

 • Tận tụy phục vụ nhân dân 

  Tận tụy phục vụ nhân dân

  “Học tập gương Bác, tôi tâm đắc và cố gắng noi theo thái độ trách nhiệm của Người đối với công việc, luôn tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì dân, vì nước.

 • Thi đua làm theo gương Bác 

  Thi đua làm theo gương Bác

  Trong 5 năm qua, Quận ủy Cái Răng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) bằng những việc làm thiết thực.