Góp sức xây dựng khu dân cư văn minh

Từ năm 2022 đến nay, cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 3 (phường Trà An, quận Bình Thủy) đã vận động xã hội hóa hơn 3 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng hẻm, hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh…