Góp sức xây dựng khu dân cư văn minh

Từ năm 2022 đến nay, cấp ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 3 (phường Trà An, quận Bình Thủy) đã vận động xã hội hóa hơn 3 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng hẻm, hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh…

 • Làm cho dân tin tưởng, ủng hộ 

  Làm cho dân tin tưởng, ủng hộ

  Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, “việc gì lợi cho dân phải hết sức làm”.

 • Chung sức xây dựng khu dân cư văn minh 

  Chung sức xây dựng khu dân cư văn minh

  Theo đồng chí Hồng Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Chi bộ quán triệt cho cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực

 • Học Bác làm tốt công tác "Dân vận khéo" 

  Học Bác làm tốt công tác "Dân vận khéo"

  Chi bộ khu vực Long Hòa, phường Long Hưng, quận Ô Môn, đã lãnh đạo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng những hành động làm theo gương Bác như vận động chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân…

 • Nói đi đôi với làm 

  Nói đi đôi với làm

  Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy, quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 • Khu vực 8, phường Xuân Khánh làm theo gương Bác 

  Khu vực 8, phường Xuân Khánh làm theo gương Bác

  Đến cuối năm 2022, khu vực 8, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; nhiều tuyến đường, hẻm được nâng cấp khang trang...

 • Nhiều việc làm theo gương Bác thiết thực 

  Nhiều việc làm theo gương Bác thiết thực

  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV).

 • Nhiều công trình, phần việc thiết thực làm theo Bác 

  Nhiều công trình, phần việc thiết thực làm theo Bác

  Với phương châm học tập và làm theo gương Bác từ những việc làm nhỏ nhất, có lợi cho dân, trong năm 2022, Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, đã đoàn kết, vận động xã hội hóa hơn 1,4 tỉ đồng nâng cấp hẻm; đồng thời, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 • Nói đi đôi với làm 

  Nói đi đôi với làm

  Ðồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng, cho biết: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực chú trọng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc, nói đi đôi với làm và làm những việc có lợi cho dân, dù là việc nhỏ nhất".

 • Chi bộ khu vực Bình Lợi làm theo gương Bác 

  Chi bộ khu vực Bình Lợi làm theo gương Bác

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn phát huy tinh thần đoàn kết, thiết thực chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

 • Làm theo Bác, hành động thiết thực, có lợi cho dân 

  Làm theo Bác, hành động thiết thực, có lợi cho dân

  Với phương châm làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, có lợi cho dân, Chi bộ khu vực 4, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự.

 • Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn 

  Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn

  Ðảng bộ Khoa Ngoại ngữ, thuộc Ðảng bộ Trường Ðại học Cần Thơ, luôn quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

 • Vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị 

  Vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị

  Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Long, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là huy động sức dân để xây dựng hạ tầng khu dân cư, hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống.