Nước mắt và chất bài tiết

giúp chẩn đoán nhiều bệnh

Giới khoa học cho biết nước mắt chứa đựng những chỉ dấu sinh học có thể giúp nhận biết sớm bệnh tự miễn, ung thư, tiểu đường và cả nguy cơ khởi phát Alzheimer.