Dân Sikkim sắp được “ngồi không lãnh tiền”

Nằm trên dãy Himalaya, Sikkim - một trong những bang nhỏ nhất ở Ấn Độ - sắp triển khai mô hình cấp “thu nhập cơ bản toàn dân” (UBI) lớn nhất từ trước tới nay.