Giảm ô nhiễm giúp chống “siêu vi khuẩn”

Cùng với biến đổi khí hậu, báo cáo từ Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) cho biết kháng thuốc là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho sức khỏe toàn cầu.