Mỹ xúc tiến đạo luật “đấu” Trung Quốc

Ủy ban Ðối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 21-4 đã thông qua dự luật lưỡng đảng, đảm bảo ưu thế của Mỹ trước Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực.