Hơn 800 tỉ đồng ủng hộ chống dịch COVID-19

Tính đến 14 giờ ngày 8-4, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua MTTQVN đã đạt hơn 806,407 tỉ đồng.