Tàu Cảnh sát biển vùng 1 cứu ngư dân gặp nạn trên biển Hải Phòng

Tàu CSB 2007 thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một người đang bám vào phao tròn và ôm một người khác trong điều kiện sóng cấp 5, cấp 6.