Bài 6: Hậu phương ‘tiếp lửa’ thương yêu cho lính đảo Trường Sa

Làm nhiệm vụ ở đảo xa, điều mà cán bộ, chiến sỹ Trường Sa cần là một hậu phương thấu hiểu, để các anh yên tâm canh giữ biển trời của Tổ quốc.