Bạc Liêu thiết lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại nơi cấp độ cao

Các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu khẩn trương thiết lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4; vận hành trước 12 giờ ngày 26/10.