Những thực phẩm “chỉ định” chống bệnh tật

Các yếu tố từ môi trường bên ngoài và phản ứng sinh học bên trong cơ thể có thể làm tổn thương ADN và tế bào, dẫn đến bệnh tật.