Ăn thiếu chất, trẻ liên tục dụi mắt

(CTO) - Nhiều trẻ than với cha mẹ, mắt thường xuyên mỏi, rát, cộm xốn, khiến trẻ dụi mắt liên tục. Hoặc vào buổi chạng vạng tối, ở môi trường thiếu ánh sáng, trẻ giảm thị lực, nhìn kém, hay té ngã...