Lựa chọn thực phẩm nâng cao sức đề kháng phòng, chống dịch

Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đứng về góc độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xin giới thiệu một số kiến thức và thực hành trong cuộc sống, góp phần giúp mọi người nâng cao sức đề kháng chống dịch hiệu quả.