Bài 3: Liên minh lợi ích nhóm - Liên minh ma quỷ

Liên quan vụ án tại Công ty Việt Á, đáng chú ý, trong Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vi phạm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, thường có cụm từ: "Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý".