Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp là một trong những hoạt động trọng tâm, được thường trực HÐND các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Thời lượng dành cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiếm từ 20-30% thời gian của kỳ họp HÐND.