Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.

 • Ðề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới

  Cử tri quận Cái Răng đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới - khu 3 (lô số 14A), do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Ðức làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

 • Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án

  Cử tri quận Bình Thủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4), do Liên danh Công ty TNHH MTV Phạm Trí và Công ty Cổ phần CADICO làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

 • Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện

  Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện

  Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

 • Ðề nghị không cấp giấy phép kinh doanh trò chơi bắn cá

  Cử tri đề nghị xem xét không cấp giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh trò chơi (game) bắn cá. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

 • Ðề nghị khắc phục tình trạng ngập nghẹt

  Cử tri đề nghị khắc phục tình trạng ngập nghẹt trên đường Cách mạng Tháng 8, từ Km0+000-Km7+000. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

 • Ðề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn

  Cử tri huyện Thới Lai đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, đoạn qua xã Trường Xuân và xã Ðông Thuận. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

 • Đề nghị khắc phục tình trạng sụp lún

  Cử tri đề nghị khắc phục tình trạng sụp lún tại mố cầu số 4 (rạch Sáu Linh) trên đường tỉnh 917; đồng thời, khắc phục tình trạng đọng nước trên đường tỉnh 920.

 • Ðề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng

  Ðề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng

  Cử tri thành phố đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng trên quốc lộ 91B. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

 • Đội lốt học thuật, nghiên cứu để chống phá chế độ

  Đội lốt học thuật, nghiên cứu để chống phá chế độ

  Lợi dụng nghiên cứu khoa học hoặc hoạt động giảng dạy để xuyên tạc sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là thủ đoạn quen thuộc mà một số tổ chức, cá nhân vẫn tiến hành. Gần đây, nhất là khi cả nước đang nỗ lực chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, với vỏ bọc xã hội dân sự (XHDS) hoặc cơ sở giáo dục, thủ đoạn này tiếp tục được một số người ra sức sử dụng để truyền bá quan điểm sai trái, tác động, lôi kéo, đầu độc, làm lạc hướng nhận thức của một bộ phận người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, nhằm đẩy tới hành vi phản bội đất nước, dân tộc.

 • Ðề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học

  Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS và THPT Tân Lộc (điểm B) trên địa bàn phường Tân Lộc. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

 • Thủ đoạn lợi dụng tình hình bão lũ tại miền Trung để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước

  Thủ đoạn lợi dụng tình hình bão lũ tại miền Trung để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước

  Trong lúc Đảng, Nhà nước, người dân đang nỗ lực, đồng lòng để ứng phó, giải quyết hậu quả bão lũ thì số đối tượng chống đối chính trị, phản động lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn nham hiểm.

 • Đề nghị thực hiện dự án xây dựng chợ

  Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án xây dựng chợ tại khu tái định cư Cái Sơn - Hàng Bàng theo quy hoạch.