Đề nghị triển khai thi công dự án công viên nghĩa trang

Cử tri đề nghị thông tin tình hình triển khai thực hiện dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng Miền Tây ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau: