Ðề nghị tiếp tục xây dựng hệ thống đê bao thủy lợi

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp của thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau: