Đa dạng hình thức

tuyên truyền bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

 • Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

  (Tiếp theo kỳ trước)

 • Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

  - Thường trực HÐND, các ban của HÐND (cấp huyện, cấp xã) thực hiện nhiệm vụ giám sát theo lĩnh vực được phân công rất rộng; trong khi, không có phòng chức năng giúp việc và việc bố trí nhân sự phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của HÐND còn ít (các Ban của HÐND cấp huyện thì không có chuyên viên giúp việc riêng).

 • Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tại quận Ô Môn

  (CT) - Ngày 5-5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 (gọi tắt là Ban bầu cử số 2, gồm các đơn vị: quận Ô Môn, quận Bình Thủy và huyện Thới Lai) do ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban bầu cử số 2; ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố, Phó Trưởng Ban bầu cử số 2 kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại quận Ô Môn.

 • 12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

  Theo quy định tại Ðiều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HÐBCQG) xem xét, quyết định.

 • Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

  Nguyên nhân của ưu điểm: - Ðược sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Ðảng đối với tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp, đặc biệt là trong việc bảo đảm cơ cấu, thành phần, việc lựa chọn người giới thiệu ra ứng cử đại biểu HÐND, lựa chọn nhân sự làm công tác chuyên trách của HÐND các cấp.

 • Khai mạc triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển” 

  Khai mạc triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển”

  (TTXVN) - Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 4-5, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Ðông Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển”.

 • Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 

  Những cống hiến đối với Quốc tế Cộng sản trong những năm tháng tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

  Sự nỗ lực cống hiến của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cho cách mạng thế giới trong những năm tìm đường cứu nước có tầm ảnh hưởng to lớn đến cuộc đấu tranh chung của nhân loại tiến bộ vì nền độc lập, tự do của con người và các dân tộc thuộc địa.

 • Lại luận điệu “chọc gậy bánh xe” dịp 30-4 

  Lại luận điệu “chọc gậy bánh xe” dịp 30-4

  Trong dịp 30/4 vừa qua, các đối tượng xấu lại làm nóng vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc trên một số trang mạng xã hội và báo chí hải ngoại. Bất chấp thực tế thời gian qua, vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc của Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc thì các thế lực thù địch, các đối tượng xấu, chống đối vẫn cố tình đưa ra các thông tin, luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tiễn.

 • Giải quyết vấn đề Biển Đông - rất cần cái nhìn khách quan, tỉnh táo 

  Giải quyết vấn đề Biển Đông - rất cần cái nhìn khách quan, tỉnh táo

  Thời gian gần đây, khi tình hình Biển Đông xuất hiện những biến động phức tạp, các thế lực thù địch một lần nữa lại lợi dụng vấn đề này để bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ đó khuấy động lòng dân, hòng gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự trong nước và làm tổn hại đến quan hệ của Việt Nam với các nước liên quan.

 • Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

  - Ðối với công tác khảo sát, giám sát, có những vấn đề, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, cũng như mong muốn của cử tri thành phố.

 • Chung sức phát triển khu dân cư văn minh 

  Chung sức phát triển khu dân cư văn minh

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế nâng cao đời sống...

 • Xây dựng niềm tin với nhân dân 

  Xây dựng niềm tin với nhân dân

  Đảng bộ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05).