Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cái Răng là một trong những đơn vị nổi bật của ngành, vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

 • Ðề nghị điều chỉnh giá sách giáo khoa

  Cử tri thành phố đề nghị kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá sách giáo khoa lớp 1 cho phù hợp hơn, vì giá sách hiện nay còn khá cao. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 • Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử 

  Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử

  Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá bầu cử, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá với tính chất hết sức quyết liệt.

 • Đề nghị quản lý chặt chẽ tình trạng học sinh mang điện thoại di động vào trường học

  Cử tri thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn tình trạng học sinh mang điện thoại di động vào trường, lớp học.

 • Ðề nghị ngăn chặn bạo lực học đường

  Cử tri thành phố đề nghị có biện pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục công lập. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 • Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược 

  Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược

  Trong những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược luôn được Đảng ta chú trọng thực hiện và thu được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho những năm tiếp theo, cần đánh giá, nhìn nhận đúng thực trạng và đề ra giải pháp phù hợp về công tác luân chuyển cán bộ cấp chiến lược.

 • Phê phán quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội” 

  Phê phán quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội”

  Trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn đẩy mạnh các hoạt động phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mũi nhọn tấn công của chúng là gây nhiễu về chính trị, tư tưởng, văn hóa; ra sức phủ nhận nền tảng tư tưởng và công tác nhân sự của Đảng; kích động tư tưởng ly khai, chống đối; lợi dụng vấn đề “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “dân chủ”, “nhân quyền” “dân tộc”, “tôn giáo”; lợi dụng những vấn đề phức tạp trên Biển Đông và tình trạng tham nhũng, dịch bệnh để xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Đề nghị thành phố hướng dẫn về mức hỗ trợ hợp tác xã

  Cử tri đề nghị thành phố hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã (HTX), thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX.

 • Phát triển Việt Nam: Tầm nhìn, đổi mới và khát vọng năm 2030 - 2045 

  Phát triển Việt Nam: Tầm nhìn, đổi mới và khát vọng năm 2030 - 2045

  Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động 

  Nâng cao hiệu quả hoạt động

  Thấm nhuần tư tưởng của Bác về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Phong Điền chú trọng rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể.

 • Kết quả bước đầu 

  Kết quả bước đầu

  Chào mừng thành công của đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hệ thống chính trị thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh đã và đang tích cực triển khai, lãnh đạo nhân dân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 • Thốt Nốt tích cực triển khai, chuẩn bị cho công tác bầu cử 

  Thốt Nốt tích cực triển khai, chuẩn bị cho công tác bầu cử

  Đến thời điểm hiện nay, quận Thốt Nốt đã hiệp thương lần thứ nhất, đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định khu vực không được phép nuôi chim yến

  Cử tri quận Bình Thủy đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định khu vực không được phép nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố.