Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng

Năm 2022, hệ thống chính trị thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, tiếp tục phát huy dân chủ, huy động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng 4 tuyến giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng; đồng thời, vận động, hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà…