Giải quyết thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến

Từ tháng 5-2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ đưa vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.