Tạo sức bật cho phát triển nông nghiệp

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết và dịch bệnh, song lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện Thới Lai có bước phát triển ấn tượng.

 • Bài 1: Trọng dụng cán bộ trẻ - chủ trương xuyên suốt của Đảng 

  Bài 1: Trọng dụng cán bộ trẻ - chủ trương xuyên suốt của Đảng

  Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, Đảng luôn đề cao vai trò của ĐNCB lãnh đạo trẻ, xem đây là một trong những nhân tố quan trọng cho sự phát triển của cách mạng. Đó chính là một trong những tầm nhìn chiến lược quan trọng và là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta!

 • Xứng tầm hạt nhân lãnh đạo 

  Xứng tầm hạt nhân lãnh đạo

  Năm 2020, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quận Bình Thủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của quận.

 • Lan tỏa hiệu quả "Dân vận khéo" 

  Lan tỏa hiệu quả "Dân vận khéo"

  Chi bộ ấp Thới Bình, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 • Nâng chất đội ngũ đảng viên 

  Nâng chất đội ngũ đảng viên

  Năm 2020, cùng với nâng cao chất lượng phát triển đảng viên (ĐV), Đảng bộ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 • Dấu ấn nhiệm kỳ 

  Dấu ấn nhiệm kỳ

  Đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận Ô Môn có 35 đại biểu; vì cho thôi làm nhiệm vụ, đi làm ăn xa và từ trần nên đến cuối nhiệm kỳ còn 33 đại biểu. Các đại biểu HĐND quận được phân công sinh hoạt tại 7 tổ đại biểu theo 7 đơn vị hành chính cấp phường.

 • Ðề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh

  Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc trong tổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục học sinh. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

 • Ðề nghị phối hợp với gia đình trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh

  Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường phối hợp với gia đình học sinh trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

 • Đề nghị tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh

  Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh. Nội dung trả lời của UBND quận Thốt Nốt như sau:

 • Chung sức xây dựng đô thị văn minh 

  Chung sức xây dựng đô thị văn minh

  Năm 2020, các cấp bộ Đoàn quận Cái Răng, TP Cần Thơ gắn các hoạt động, phong trào Đoàn với xây dựng đô thị văn minh.

 • Đổi mới hoạt động Đoàn 

  Đổi mới hoạt động Đoàn

  Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn là nhiệm vụ luôn được các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ quan tâm triển khai thực hiện hằng năm, gắn với từng chương trình, phong trào thanh niên.

 • Ðề nghị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai

  Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống sạt lở. Nội dung trả lời của UBND quận Thốt Nốt như sau:

 • Hướng đến xây dựng chính quyền điện tử 

  Hướng đến xây dựng chính quyền điện tử

  Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện nghiêm túc; việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo về chất lượng, thời gian, tiến độ thực hiện.