Tăng năng lực cho chi bộ ấp, khu vực

Thực hiện kế hoạch số 114-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, trong quý I năm 2019, 67 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã được giải thể