Hướng tới Chính phủ điện tử

Theo đánh giá của các tổ chức độc lập, Việt Nam đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ và thứ 6/11 nước ASEAN về xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT).

 • 90 năm Đảng soi đường!

  90 năm Đảng soi đường!

  Hôm nay, 3-2-2020, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng! Chúng ta tự hào 90 năm đi dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sống trong thời đại Hồ Chí Minh

 • Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với tệ nạn ma túy

  Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với tệ nạn ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar… trên địa bàn thành phố

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng 

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng

  Năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 07-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Đề nghị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

  Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tăng cường các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ các chế phẩm độc hại trong bảo quản, chế biến thực phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho người tiêu dùng. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng
  Bài 2: Chú trọng khâu then chốt 

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng <br>
Bài 2: Chú trọng khâu then chốt

  Trong 5 năm qua, đi đôi với thực hiện các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm hằng năm, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ

 • Đề nghị nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại

  Đại biểu HĐND thành phố đề nghị nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng, phát triển thị trường…

 • Người “thủ lĩnh” hết lòng vì đàn em 

  Người “thủ lĩnh” hết lòng vì đàn em

  Với sự năng động, sáng tạo, Nguyễn Hoàng Kiệt, Bí thư Đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã phát động nhiều mô hình, cách làm mới góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 • Tuổi trẻ Thốt Nốt tham gia bảo vệ môi trường 

  Tuổi trẻ Thốt Nốt tham gia bảo vệ môi trường

  Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội (HĐĐ) quận Thốt Nốt đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với xây dựng đô thị văn minh, như: Tổ chức cho học sinh làm các dụng cụ học tập từ rác thải nhựa, trồng cây xanh, ra quân tổng vệ sinh môi trường...

 • Đề nghị thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

  Cử tri quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy tiếp tục đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi đi ô tô vào các tuyến đường có biển báo cấm theo giờ, đậu ô tô chiếm lòng đường, sử dụng các phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo an toàn, phóng nhanh, vượt ẩu… Nội dung trả lời của Công an thành phố như sau:

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng 

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng

  Đến nay, phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm kiên định và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 

  Đảng Cộng sản Việt Nam - Chín mươi năm kiên định và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin

  Mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong hành trình chín mươi năm qua đều bắt nguồn từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định và vận dụng sáng tạo học thuyết cách mạng và khoa học - chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước mình.

 • Bắt tay vào việc ngay 

  Bắt tay vào việc ngay

  Sau kỳ nghỉ Tết khá dài, các cấp, các ngành bắt đầu trở lại với nhịp độ công việc thường nhật. Để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật công vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đã quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức