Ngàn hoa dâng Ðảng

Trong tháng 1-2021, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Lập công dâng Đảng”, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang thành phố.