Cần hiểu rõ quy định về thu hồi đất

Trên địa bàn TP Cần Thơ đang triển khai nhiều công trình trọng điểm, góp phần phát triển đô thị, như: Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị