Phòng, chống tội phạm mua bán người

Công tác phòng, chống tội phạm mua bán người (MBN) luôn được các cơ quan nhà nước quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, các tội phạm vẫn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi.