Yếu tố Trung Quốc trong lực lượng hải quân chung vùng Vịnh

Tờ Al-Jadid của Qatar cho biết, Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman được cho đang thành lập một lực lượng hải quân chung