Cảnh giác với những ca nhiễm “ẩn mình”

* Vaccine phòng SARS-CoV-2 trên chuột cho kết quả khả quan