Mỹ quyết khôi phục ảnh hưởng tại Nam Thái Bình Dương

Mỹ công bố chiến lược và cam kết viện trợ số tiền lớn tại hội nghị thượng đỉnh giữa nước này và các đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-9, với hy họng kiềm chế ảnh hưởng và sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực.