Thế khó của Úc trong quan hệ  với Trung Quốc

Trong một chương trình truyền hình trực tiếp mới đây, Gladys Liu, thành viên đảng Tự do, người trước đây có mối quan hệ với các tổ chức thân Trung Quốc, đã nhận được một câu hỏi bất ngờ: