Ðảng Bảo thủ Anh trước nguy cơ thất bại nặng nề

Theo cuộc thăm dò công bố ngày 19-6, đảng Bảo thủ cầm quyền có khả năng chỉ giành được 53 ghế tại Hạ viện Anh trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4-7 tới. Kết quả cuộc thăm dò do Savanta và Electoral Calculus thực hiện