Nhật Bản ráo riết tháo ngòi “bom nhân khẩu học”

Ở Nhật Bản hiện nay, người ta dường như không màn đến “chuyện ấy” khiến tỷ lệ sinh ngày càng giảm, dẫn đến việc hình thành quả bom nhân khẩu học hẹn giờ.