Chung tay tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh

(CT) - Ðó là thông điệp chính của Tuần lễ Tiêm chủng năm 2024 diễn ra từ ngày 24 đến 30-4-2024. Tuần lễ tiêm chủng diễn ra cùng với thời điểm kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) toàn cầu.