Hiểu đúng để điều trị cai thuốc lá thành công

Trước đây, nhiều người, kể cả nhân viên y tế xem nghiện thuốc lá (TL) là thói quen xấu.