Chiến công huyền thoại và những bài học vô giá

Đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật bằng những Đoàn tàu Không số trên biển Đông trong chiến tranh để vận chuyển vũ khí, cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam.