Sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân năm 2023

TP Cần Thơ được giao chỉ tiêu gọi 1.855 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong năm 2023. Ðến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các quận, huyện trao lệnh gọi nhập ngũ thanh niên; đồng thời chuẩn bị cho lễ, giao nhận quân năm 2023.