Lực lượng vũ trang thực hiện hiệu quả công tác chính sách

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách cho lực lượng thường trực, Dự bị động viên, Dân quân tự vệ và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố…