Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn huấn luyện Dân quân binh chủng

(CT) - Từ ngày 5 đến 16-5, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn tổ chức huấn luyện Dân quân binh chủng (đợt 1).