Tuyên truyền biển, đảo năm 2024

(CT) - Ngày 7-6, Nhà máy X55 Hải quân phối hợp Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh phường Bình Thủy, quận Bình Thủy tổ chức buổi tuyên truyền biển, đảo năm 2024 với chủ đề “Thông tin tình hình biển, đảo và một số hoạt động mới trên biển Ðông”.