Phụ nữ Khmer ở ấp nghèo không còn nghèo

Từng một thời là nơi khó khăn nhất của huyện, nhưng nhờ sự kiên trì vận động chị em vào tổ chức Hội Phụ nữ, cùng hỗ trợ vốn, tạo việc làm… mà chị em dân tộc Khmer ở ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Phụ nữ Khmer ở ấp nghèo không còn nghèo 

Các anh đã đòi hòa bình như thế

Các anh đã đòi hòa bình như thế 

Khép lại sách “Chúng ta đòi hòa bình”, lòng còn bồi hồi về những câu chuyện thấm máu và nước mắt của phong trào yêu nước, đấu tranh đòi hoà bình của sinh viên, học sinh Sài Gòn giai đoạn 1969-1975.

  • 25 - 31 ℃

    Mưa nhỏ