Trí tuệ nhân tạo tác động đến ngành xuất bản

Trí tuệ nhân tạo tác động đến ngành xuất bản 

Trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh đến ngành xuất bản sách, trong đó ChatGPT tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn. Công nghệ đã làm cho việc sáng tạo tác phẩm trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên cũng tồn tại những rủi ro khó lường.

  • 25 - 31 ℃

    Mưa nhỏ