Chia sẻ:

100 năm cải lương Cần Thơ

Phóng sự 13-01-2019
Cải lương Cần Thơ tồn tại tròn 1 thế kỷ, là quê hương của nhiều thầy tuồng, nghệ sĩ tài danh, như soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền- bậc Hậu Tổ của cải lương, Nghệ sĩ nhân dân Tám Danh- nghệ sĩ đầu tiên mang cải lương sang đất Pháp, soạn giả Điêu Huyền- cha đẻ của những vở cải lương kinh điển: “Tiếng hò sông Hậu”, “Khách sạn Hào Hoa”… Hiện nay, Cần Thơ có Đoàn Cải lương Tây Đô, với những nghệ sĩ kế thừa đủ thanh, đủ sắc và tâm huyết với nghề. Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH- NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI