Chia sẻ:

Để làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ vươn xa

Phóng sự 05-11-2019

Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2011, gồm Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An thuộc phường Long Hòa và Câu lạc bộ Hoa kiểng Phó Thọ, thuộc phường Long Tuyền. Quận Bình Thủy đang đề xuất thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển làng hoa về đầu tư xây dựng hạ tầng; xúc tiến thương mại và tổ chức sản xuất; ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; tín dụng. Điều này được kỳ vọng sẽ bảo tồn làng hoa gắn với phát triển du lịch của địa phương.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH - NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI