Chia sẻ:

Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

Thời sự 20-08-2019

Ngày 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện: Anh Khoa - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI