Nhiều cơ hội trúng tuyển

Nhiều cơ hội trúng tuyển 

Trước ngày 30-5, các trường phổ thông phải hoàn thành hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 10 năm học 2019-2020 của học sinh.