Trường Cao đẳng Cần Thơ chú trọng chất lượng tuyển sinh 2022

Trường Cao đẳng Cần Thơ chú trọng chất lượng tuyển sinh 2022 

Trường Cao đẳng Cần Thơ (CÐCT) đảm bảo đủ nguồn lực đào tạo các ngành nghề giáo dục chuyên nghiệp và sư phạm. Tuyển sinh năm 2022, trường dành chỉ tiêu cho đợt tuyển bổ sung, với nhiều ngành nghề đáp ứng nhu cầu học tập của thí sinh.